Houvast

In maart 2015 is mijn boek Houvast verschenen. Houvast is een boek voor ouders en begeleiders van kinderen met autisme. Het beschrijft hoe je kunt omgaan met je kind aan de hand van de methode Contactgericht Spelen en Leren (CSL).

Het boek is ontstaan omdat ik al jarenlang met veel enthousiasme werk met de methode Contactgericht Spelen en Leren. Ik niet alleen, er is een grote groep mensen die met deze methode werken met speciale kinderen. En nu, na al die jaren is het me gelukt om alle kennis en ervaring op te schrijven in dit zeer leesbare boek. En daarmee is het een bruikbaar handvat voor begeleiders, leerkrachten en in het bijzonder voor ouders.

Contactgericht Spelen en Leren gaat uit van de kracht van ouders en van de belevingswereld van een kind met autisme. Door een open en niet oordelende kijk op het soms onbegrijpelijke gedrag van een kind, kun je steeds beter zien wat hij je eigenlijk wil vertellen. Een andere prikkelverwerking heeft enorme gevolgen voor hoe je kind de wereld beleeft en er mee omgaat. Als je je meer bewust bent van deze gevolgen, ga je hem beter snappen en kun je makkelijker begrijpen wat hij nodig heeft.

Door je kind meer houvast en controle te geven, zal hij zich meer openen voor jou en voor nieuwe ervaringen. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Je komt al snel jezelf tegen; je ideeën, gevoelens en overtuigingen en die kunnen je erg in de weg zitten om flexibel te reageren op je kind. Contactgericht Spelen en Leren heeft handvatten om daar mee om te gaan, op jouw eigen en manier en zoals jij dat zelf wilt. En zo kun je leren om steeds meer op maat afgestemd te zijn op je kind, en op jezelf! Daardoor zal je kind meer open zijn voor nieuwe leerervaringen, omdat hij zich begrepen voelt en houvast heeft. Je kind is daarbij je grootste gids. Hij laat je zien hoe je open en zonder oordelen kunt reageren op elke situatie en daarmee biedt hij jou houvast in jouw zoektocht.

Je open en niet-oordelende houding komt als een rode draad steeds terug in het boek. Het is precies datgene wat CSL zo bijzonder maakt. Het is precies deze houding die zo goed aansluit bij kinderen met autisme, waardoor ze het beste van zichzelf laten zien. Je houding is dat wat jij zelf gelooft, denkt, voelt en doet. Kinderen met autisme zijn er gevoelig voor. Het bewust inzetten van je houding geeft je een hele extra dimensie in de mogelijkheden die je hebt om je kind met autisme te begeleiden of te benaderen.

In het boek Houvast schrijf ik in verschillende hoofdstukken hoe je steeds beter kunt leren samen werken met je kind met autisme. Er is een hoofdstuk over prikkelverwerking en executieve functies, een hoofdstuk over samen spelen en leren en over moeilijk te begrijpen gedrag. En er is een hoofdstuk dat je inzicht geeft hoe je attitude/je houding een verschil kan maken. Elk hoofdstuk begint met de ervaringen die ik had met mijn eigen zoon en daar naast zijn er vele andere practische voorbeelden, waardoor het een prettig leesbaar boek is geworden. Ik wens je veel leesplezier!!

Houvast: Contactgericht spelen en leren met kinderen in het autistisch spectrum.
Uitgeverij SWP, Amsterdam. ISBN: 97 89088505973

Door: Anneke Groot

Illustraties: Hidde de Roos
Prijs: 22,90.

Ook te bestellen bij www.horison.nl